ثبت نام در صندوق قرض الحسنه اتحاد


* نام : * نام خانوادگی : * شماره ملی : * نام پدر : * تاریخ تولد : * تلفن ثابت : * تلفن همراه : * آدرس منزل : * معرف : * تلفن همراه معرف : * موجودی اولیه : ریال

توافقنامه ثبت نام


اینجانب با قرائت کامل متن اساسنامه صندوق قرض الحسنه اتحاد موارد مندرج در آن را می پذیرم و خود را متعهد به انجام تمامی شرایط اساسنامه میدانم.